سید حسن طباطبائی

درباره من

دکتر سید حسن طباطبائی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

به نام خداوند جان و خرد در سال 1354 در سطوه ، یکی از روستاهای منطقه سرکویر استان سمنان به دنیا آمدم. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در روستای زادگاهم گذراندم و پس از آن برای ادامه تحصیل به دانشسرای تربیت معلم بسطام رفتم.بلافاصله پس از فراغت از تحصیل در این مقطع به مرکز تربیت معلم دامغان رفتم و پس از دو سال تحصیل در آن مرکز در سال 1375  به استخدام رسمی آموزش و پرورش درآمدم. مقاطع تحصیلی کارشناسی(دانشگاه قم)،کارشناسی ارشد (دانشگاه تهران )و دکتری ( دانشگاه تهران )را در رشته زبان و ادبیات فارسی گذراندم و در سال 1386 به عنوان عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  سمنان مشغول به کار شدم.....

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1386

دکتری

دانشگاه تهران

1379-1381

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

1375-1379

کارشناسی

دانشگاه قم

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

متون عرفانی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
نگاهی جمال شناسیک به نثر روزبهان بقلی در نعت رسول اکرم (ص)
مطالعات زبانی بلاغی(2021)
کریم شاهسون, ^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^داود محمدی, ^سید حسن طباطبائی
بررسی پیشینه‌ اساطیر بین‌النهرینی و هندی در منظومه‌ غنایی گل و نوروز خواجوی کرمانی
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی(2020)
9311225003, ^سید حسن طباطبائی*, ^عصمت اسماعیلی
بررسی جایگاه صحبت در انسان الکامل عزیز نسفی و مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزّالدین کاشانی
نثر پژوهی ادب فارسی( ادب و زبان)(2019)
9328341002, ^قدرت الله خیاطیان*, ^سید حسن طباطبائی
تحلیل منظومه غنایی ویس و رامین بر مبنای نظریه ایزدان سه‌گانه ژرژ دومزیل
نقد و نظریه ادبی (ادب پژوهی سابق)(2019)
9311225003*, ^سید حسن طباطبائی, ^عصمت اسماعیلی
آیین های سوگ سرور در منطقه سرکویر دامغان
(2015)
سید حسین طباطبایی, ^سید حسن طباطبائی, ^محمد رضائی
گردآوری و بررسی واژگان و اصطلاحات دامداری گونه ی زبانی سطوه
(2015)
^سید حسن طباطبائی
نقد (شطح ) در نظام عرفانی شیخ علاء الدوله سمنانی
(2008)
^سید حسن طباطبائی
بررسی ارتباط نظام تخیلی و خاستگاه فرهنگی منظومه ورقه و گلشاه بر مبنای نظریه ژیلبر دوران
مطالعات زبانی بلاغی(2022)
9411225002, ^عصمت اسماعیلی, ^سید حسن طباطبائی*
بازتاب جایگاه اجتماعی زن در بوم ‏سروده‏ های شاهرودی
فرهنگ و ادبیات عامه(2022)
9611225002, ^سید حسن طباطبائی*, سیدحسین طباطبایی
تجلی عارفانه طب و تزکیه در دیوان شمس
شعر پژوهی(2022)
خدیجه سادات طباطبائی*, ^سید حسن طباطبائی, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
معرفی زوایای دیگری از نسخه خطیِ «لطایف اشرفی فی بیان طوایف صوفی» و بررسی مباحث مهم عرفان عملی در آن
پژوهش های نسخه شناسی و تصحیح متون(2023)
9711540002, ^قدرت الله خیاطیان*, ^سید حسن طباطبائی
تلفظ و موقعیت جغرافیایی سمنان در منابع معتبر فارسی و عربی
نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^سید حسن طباطبائی
سمنان و سمنک
نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^سید حسن طباطبائی, ^محمد رضائی
رساله پايان تحصيلات
محبي اعظم(تاریخ دفاع: 1390/08/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
سخاوت زاده مهناز(تاریخ دفاع: 1390/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
عامري جواد(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
عبدوس مرضيه(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ضرب المثلها اشارات و تعبيرات عاميانه در ديوان ملك الشعراي بهار
صادقي معصومه(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اتصال كووالانسي دارو به نانو لوله هاي كربني چند ديواره
قلي بيكيان محمدرضا(تاریخ دفاع: 1391/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
كماليان معصومه(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
آزادمرزآبادي مهديه(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
اصغري الهه(تاریخ دفاع: 1391/07/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رئوفي معصومه(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نعمتي صغري(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد متن روضه الصفا (بر مبناي سبك شناسي ساختارگرا)
پارسا هدي(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ واژگان، اصطلاحات و امثال گونه زباني اسطوره اي (سركوير)
طباطبائي سيدحسين(تاریخ دفاع: 1393/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عبدا.. بن مبارك و جايگاه او در زهد و تصوف
منتظري فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب مشاغل و پيشه ها در ديوان شمس
طباطبائي خديجه سادات(تاریخ دفاع: 1393/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ابوعثمان ميري، عبدا.. منازل و جايگاه آنها در مكتب ملامتيه
ادهم خديجه(تاریخ دفاع: 1394/03/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب نهج البلاغه اميرالمومنين (ع) بر شاعران دفاع مقدس (قيصر امين پور، علي موسوي گرمارودي، حسن حسيني، احمد عزيزي، عليرضا قزوه)
ايماني نژاد زينب(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب تقديرگرايي در افسانه هاي عاميانه ايراني
شكوفگي كبري(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايرانيان در شعر مقاومت ايران با تاكيد بر اشعار سيدحسن حسيني، موسوي گرمارودي، حميدسبزواري، قيصر امين پور و عبدالجبار كاكايي
قزلقارشي اكرم(تاریخ دفاع: 1394/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب جنگ و صلح در آثار سعدي
يار احمدي پري(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي درونمايه ترانه هاي دفاع مقدس
محمدي كلهري عباس(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل مولفه هاي سمبوليسم در آثار سهروردي
جلالي فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي صوفيان در مقالات شمس تبريزي
حسن تبارشوركي فريده(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضمون پردازي ها و شگردهاي بلاغي تصاوير دريايي در ديوان شمس
حميدي نژاد سيامك(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب نشانه هاي عشق (علامات الحب) در غزليات سعدي و حافظ و تطبيق آن با طوق الحمامه
كاظمي مهرعلي(تاریخ دفاع: 1394/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختاري حكايات توبه و تحول روحي در متون نثر
ضيغمي علي(تاریخ دفاع: 1395/01/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل عناصر داستاني زمان و مكان در حكايتهاي صوفيه با تمركز بر چهار اثر اسرارالتوحيد- تذكره الاوليا- نفحات الانس- هزار حكايت صوفيان
صادقيه رضا(تاریخ دفاع: 1395/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي شاعر مردم در ايران و مصر (تحليل و تطبيق شخصيت، شعر و انديشه حافظ ابراهيم و اشرف الدين قزويني)
بيرجندي سعيده(تاریخ دفاع: 1394/09/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و بررسي مقوله مناسبات بعدالوقوع در شروح و پژوهش هاي مربوط به ديوان حافظ
محسني شاهاندشتي خدايار(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي رمانهاي باغ بلور، هزار خورشيد تابان، و صبح جواني ما
طاهري نرگس(تاریخ دفاع: 1394/04/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب افكار و شخصيت اويس قرني در متون برجسته نظم و نثر صوفيانه از آغاز تا قرن نهم
اويس قرني مهناز(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي عشق از منظر عطار و افلاطون و تحليل آن در برخي از داستانهاي مصيبت نامه و الهي نامه
شمسي لامشكن زهرا(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيماي امام علي (ع) در شعر فيّض لاهيجي
ذوالفقاريان نسا(تاریخ دفاع: 1394/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
وجه كنايي در شعر حافظ
نادعلي زاده زهير(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : دكتري
جايگاه گناه در جهان شناسي مولانا
اشرفي علي(تاریخ دفاع: 1395/11/21) ، مقطع : دكتري
نقش گويش سرخه اي در درك و فهم صحيح متون كهن فارسي
سماوي طيبه(تاریخ دفاع: 1395/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي كتاب شرح زندگاني من تاليف عبدا.. مستوفي
مومني الهام(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آئين ها و مناسك ايراني و اسلامي در شعر معاصر(چهار دهه اخير)
حبيبي عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
پژوهشي درباره فرهنگ، ادب عامه و گونه زباني روستاي حسين آباد كالپوش
حقوقي زينب(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پژوهشي جامع درباره فال حافظ و بررسي ريشه هاي تاريخي و فرهنگي آن
عليشا گرگاني عطيه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل ايجاد عشق در افسانه هاي ايراني (با تمركز بر فرهنگ افسانه هاي مردم ايران اثر علي اشرف درويشيان)
اصغري اكرم(تاریخ دفاع: 1396/09/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب معتقدات و باورهاي عاميانه در آثار طالبوف و مراغه اي
غلامي عاطفه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب ايرانيان در هفت اورنگ جامي
تبرائي اكرم(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مفهوم متابعت در متون برجسته...
حبيبي حسن(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مفهوم سكر در متون برجسته عرفاني و تعليمي ...
طاهري ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كلمات مركب ( اسم و صفت و قيد و صوت) در تاريخ بيهقي
بنسبردي ناهيد(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح دو منظومه عبرت نامه و گلشن صبا سروده فتعلي خان صبا همراه با مقدمه و تعليقات
اقبالي وحيد(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين اشارات مربوط به فال و فالگيري در نظم فارسي
پورموسوي سيد محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عناصر شاعرانه در عصر صوفيا
شاهسون كريم(تاریخ دفاع: 1399/07/15) ، مقطع : دكتري
عنصر وقت در عرفان با تاكيد بر اثار مولانا
ادهم رحيمه(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
بررسي بن مايه هاي اساطيري در منظومه هاي عاشقانه
عباسي سمانه(تاریخ دفاع: 1398/03/28) ، مقطع : دكتري
بررسي شيوه ها و شگردهاي اسطوره سازي از شخصيت پير در مقامات و مناقب صوفيه اسرارالتوحيد، مقامات ژنده پيل،
فاطمي محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأملات صوفيان درباره حجاب هاي سيروسلوك عرفاني با تأكيد بر متون برجسته نثر عرفاني فارسي تا قرن هشتم
پاسبان آذر(تاریخ دفاع: 1396/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تفائل و تشاؤم و بازتاب آن در معتقدات و باورهاي عاميانه مردم ايران
قائدي خواه مريم(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ويژگي هاي اخلاقي و شخصيتي جوانمردان در فتوت نامه هاي فارسي
حسيني چگيني الهه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دانش كيميا و بازتاب آن در شعر فارسي ( با تمركز بر فردوسي، نظامي، سعدي، مولوي، حافظ
احمدپور زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موسيقي شعر در اشعار رهي معيري
عمادي خديجه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جايگاه صحبت، آداب و احكام آن در متون نثر صوفيه تا پايان قرن هشتم
حاجي زاده بيشي فرشته(تاریخ دفاع: 1398/07/14) ، مقطع : دكتري
بررسي جايگاه مريد و مراد در نظام عرفاني شيخ علاالدوله سمناني
گل كارزاده رويا(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگاه عدد و معاني نمادين آن در مثنوي معنوي و ديوان شمس
شاطري الهام(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل معاني رمزي و نمادين خواب و بيداري در اشعار عطار و مولوي
قلي پورخليلي حسن(تاریخ دفاع: 1400/12/24) ، مقطع : دكتري
روايت شناسي متون منثور عرفاني با تكيه بر تذكره الاولياء عطار، سوانح العشاق احمد غزالي و تمهيدات عين القضاه همداني
رئيسي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/07/09) ، مقطع : دكتري
بررسي تطبيقي منظومه اي عاشقانه با تكيه بر خاستگاه آنها (ليلي و مجنون، ورقه و گلشاه،ويس و رامين و يوسف و زليخا)
رهنما برگرد علي اصغر(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
تحليل كلمات مركب در منطق الطير و اسرار نامه عطار
محمودي فر سميه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح ديوان رضوان(همراه با مقدمه، توضيحات و تعليقات)
وفائي جو مهدي(تاریخ دفاع: 1399/05/08) ، مقطع : دكتري
بررسي روايت فردوسي از جمله اعراب وسنجش آن روايت هاي تاريخي متون عربي كهن
بيات مه گل(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مفهوم «طلب » در ديوان غزليات شمس
عين علي سميرا(تاریخ دفاع: 1398/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگاه سهل تستري در عرفان وتصوف اسلام وايران با تكيه بر اراي مستشرقان
ظريفي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گرد آوري وتحليل اشارات مربوط به مشاغل وپيشه ها در ضرب المثل و باورهاي عاميانه مردم ايران
علي آباديان محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اشارات مربوط به اطعمه واشربه در ضرب المثل هاي فارسي
فرخي عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي روضةالاحباب سايلي همداني، با تحقيق در آثار و احوال و سبك مؤلف
سلماني علي اصغر(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل‌ رنگ قلندري وملامتي داستان آفرينش باتكيه برآثاربرجسته‌ي عرفاني(كشف‌الاسرار،مرصادالعباد،آثارحافظ،مولانا،عطار،سنايي،سوانح العشاق)
موسي رضائي دهقي شهلا(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شخصيت بخشي در غزليات شمس و پيوند آن با انديشه پويا انگاري هستي
رسائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بيان و بديع در مثلهاي فارسي
ترابي سيدمحمدباقر(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بازتاب باورها و معتقدات عاميانه در ضرب‌المثل هاي فارسي
عبداله زاده محمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه شخيت‌پردازي در رمانهاي احمد محمود ( همسايه‌ها، داستان يك شهر، زمين سوخته )
پرخيده سارا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگاه ابوالقاسم نصرآبادي در تصوّف
عجمي فائزه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گرداوري و بررسي فرهنگ و ادبيات عامه شهرستان جغتاي
ابوچناري فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كلمات مركب (اسم و صفت و قيد و صوت ) در بوستان سعدي
علي عسگر حسين(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي منظومه‌ي حماسي بانو گشسب نامه
بيگدلي مرضيه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جايگاه آفرين و نفرين در فولكلور مردم مازندران
حبيبي هانيه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عرفان اشرف جهانگير سمناني با تاكيد بر كتاب لطايف اشرفي في بيان طوايف صوفي
رضواني مقدم الهام(تاریخ دفاع: 1401/07/11) ، مقطع : دكتري
گردآوري، طبقه‌بندي و تحليل جامعه‌شناختي بوم سروده‌‌هاي شهرستان شاهرود و توابع
عامري جواد(تاریخ دفاع: 1401/07/11) ، مقطع : دكتري
بررسي سير موانع و ممدات وصال در منظومه‌هاي برجسته‌ي غنايي فارسي تا قرن نهم
رضوي مرضيه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ واژگان و اصطلاحات گویشی مردم سطوه(سرکویر)
فرهنگ واژگان و اصطلاحات گویشی مردم سطوه(سرکویر)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
متون نظم و نثر عربی   (157 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : ----
متون نظم 4- سنایی و ناصر خسرو   (146 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : ----
تاریخ ادبیات فارسی (4)   (149 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : ----
عرفان عملی   (142 بار دانلود)
رشته : عرفان و تصوف , گرایش : ----
تاریخ ادبیات فارسی (3)   (137 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : ----
تحقیق در متون غنایی   (144 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : ----
متون ادبی- عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد   (150 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : --------

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان-دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی- گروه زبان و ادبیات فارسی
shtabataba@semnan.ac.ir
(+98)2331533547

فرم تماس